DIN TOTALENTREPRENØR


Prisliste stilas
Utleigeprisar pr. 01.07.17:
Leige utan montering i 14 dagar Kr. 50,- pr m2
Leige med montering i 14 dagar Kr. 95,- pr m2
Døgnleige pr dag etter 14 dagar Kr. 1,50 pr m2
Rullestillas
Frå kr 100,- pr. døger
Minstepris
Kr. 2 000,-
Alle prisar er utan mva.
Tillegg for transport og vanskeleg tilkomst
Alt stillas vert kontrollert for skadar før utleige
Eventuelle skadar på stillasen i leigeperioden må dekkjast av leigetakar
Leigetakar er óg ansvarleg for at stillaset vert sett opp etter gjeldande forskrifter


Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger