DIN TOTALENTREPRENØR


Bilete stilas
Stillasutleige til Voss Handelshus, Palmafossen
Totalt ca 2 000m2

Stillasutleige til oppussing av Kyrkjebø, Vangen
Totalt ca 500m2

Stillas til eige bruk under oppføring av reidskapshus på Dymbe, Bordalen

Stillas til eige bruk under montering av tak på driftsbygning på Vinje

Stillasutleige til oppføring av nye leilegheiter i Årdal
Totalt ca 3 500m2

Stillasutleige til oppføring av nye leilegheiter i Årdal
Totalt ca 3 500m2

Stillasutleige til oppføring av nye leilegheiter i Årdal
Totalt ca 3 500m2

Rullestillas, opp til 20,5 meters høgde.

Stillasutleige, Voss sentrum.

Stillasutleige, Vangen skule.
Totalt utleigd 1500m2, samt byggeplass-gjerder og container.

 


Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger