DIN TOTALENTREPRENØR


Voss Bygg & Anlegg as
er eit firma som har kunnskap og erfaring om alle fasane i eit byggjeprosjekt. (Totalentrepenør) Dvs. Graving, betong, stillas, og tømrararbeid. Arbeidsområdet vårt er hovedsakleg i Voss og omland, men me utelukkar ikkje arbeid andre stader. Me har ansatte tømrarar, forskalingsnikkarar, maskinførarar, og stillasmontørar. Alle er utdanna/kursa på sitt arbeid. Lokale handtverkarar. Me utfører totalenterprise.
 
Grunnarbeid
Graving. Sprengjing. Masseflytting. Grøftearbeid. Rassikring. Muring. Plastring. Transport. Komprimering. Maskinflytting.
 
Vatn og avløpsarbeid, ADK kompetanse
 
 
Betongarbeid
Søyler, ringmur, vegger , golv, dekkeforskaling. Trapper støttemur osv
 
Kjerneboring i Betong
 
 

Stillasutleige
Me er størst i Voss og omegn på utleige av stillaser. Fasade-, tårn- og rulle-stillaser.
 
 

Tømrararbeid
Nybygg, tilbygg, restaurering, rehabilitering hytter, hus, garasje, driftsbygninger, osb.
 
 
Flishogging
Vi har flyttbart utstyr for flishugging og leverer blant annet til HBio Vossevangen Fjernvarme as sitt anlegg i Gjernesmoen.
 
 
 
Snørydding
Statleg, kommunal og privat snørydding. Plog, skjer og fres. Vekkøyring av snømassar. Strøing.
 
Kompetanse:
Sentral-godkjenning kl.1
ADK-kompetanse
ADR-kurs
Lafte-kurs
Truckførerbevis
Kranførarbevis
Stroppekurs
Maskinførerbevis
Arbeidsvarsling-kurs.
Lastebilsertifikater
Stillaskurs
Asbest-sanitering sertifikat.
HMS-kurs for ledere
Verneombod-kurs
Varme arbeider sertifikater.
Jamlege oppdateringar av våre tilsette frå dei ulike leverandørane.
 


Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger