DIN TOTALENTREPRENØR 
Byggherre - Brynjulv Nordheim
Type arbeid - Grunnarbeid, tomter og infrastruktur
Byggjeperiode - Høsten 2015 til høsten 2017.
 
 
 

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger