DIN TOTALENTREPRENØR


Hyttefelt, Raundalen, Voss
Hyttefelt på Urdland i Raundalen.
 
Opparbeiding av hyttefelt.  Veg, straum, vatn og kloakk.
 
Grunn- betong- og tømrar-arbeid.
 
Byggeperiode - 2010/11 
 
 

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger