DIN TOTALENTREPRENØR


Vossapakko
Byggherre - Veidekke/ Bertelsen & Garpestad
Type arbeid - Betongarbeid og diverse graving og massetranspor. Utleige av maskiner og mannskap.
Byggjeperiode - Vår 2010 -
 

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger